معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

شیت بندی معماری

شیت بندی مهمترین بخشی است که همه عزیزان برای ارائه بهتر کارهای خودشان مخصوصا برای درس طراحی معماری به آن نیاز دارند .


شیت بندی دانشجویان معماری:


شیت بندی نمونه های خارجی:


به زودی شیت بندی از  طرح ها و کارهای اجرا شده در سراسر کشور را قرار میدهم ... منتظر باشید

 نظر دادن یادتون نره

شیت بندی نمونه های خارجی: