معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

طرح3 مطالعات مجتمع تجاری (دانلود)

برای طراحی یک مجتمع تجاری اول از همه به یک سری اطلاعات در مورد نام فضاها ارتباط بین آنها و دیاگرام فضاهاو... نیاز داریم که عزیزان معماری به آن مطالعات اولیه طرح می گویند و برای طراحی هر پلان مورد قبول لازم است این مطالب  مفید را بدانیم.


            


برای دریافت این مطالب بر روی دانلود کلیک کنید. (با نظرات شما)

با توجه به تعریف پروژه و اهدافی که در نظر گرفته شده است فضاهای یک مجتمع تجاری عبارتند : 

 1 -فضاهای تجاری:شامل سالن فروش کالا (خرد-میان اندازه –خرد) 2-فضای خدماتی:برای رفاء و آسایش خریداران(فضای نگهداری کودکان-اسثراحت-بانک-کیوسک اطلاع رسانی-ایسگاه تاکسی و اتوبوس ) 3-فضای تفریحی:زستوران-چایخانه-بازی کودکان 4-اداری :اتاق مدیریت-امور مالی-کنفرانس 5- فضای اجتماعی و فرهنگی:آمفی تتاتر-میدان گاه 6-فضای سرویس دهنده :انبارها-محل تحویل کالا-جابجای زباله 7-تاسیسات :گرمایش –تهویه متبوع-مانیتورینگ 8-فضای فرهنگی:نامزخانه – نمایشگاه خاص 9-پارکینگ:فروشندگان-خریداران-کنترل خرج و ورود 10-فضای سبز:باغ-باغچه- آب نما 11-مسیر ها :رهروهای ورود و خروج-سیستم توزیع در خیابان-مسیر سر پوشیده و باز